Работа като преброител, заплащането вече е определено от НСИ