Промяна в плана: Висшата лига очаква да приеме по-малко фенове от предвиденото