Nikola признаха, че са подвели с рекламата на електрическия си камион