530 деца от различни населени места се обединиха за опазването на природата