Ревизоро изпрати заместниците си да проверят чистотата на въздуха в Русе