Президентът наложи вето на кариерните бонуси за членове на Висшия съдебен съвет