Обявиха конкурс за 36 държавни съдебни изпълнители