МАЕ: Засилването на пандемията отново притиска търсенето