Инфлация -0.5% от началото на годината до края на август отчете НСИ