В ПГТАТ „Н. Й. Вапцаров“ всеки ученик на отделен чин