Ученици интервюираха първокласници в първия учебен ден в ОУ „Шандор Петьофи“