Две от иконите в автомобилния свят ще посрещат гостите на конкурса „Мисис Бургас“ 2020