Млад поет изписа платната на Яхнаджиев със стихове