70 осмокласници за пръв път прекрачиха прага на Морското училище