Необичайно съхнене на полезащитните пояси в Добруджа