Сушата и пожарите засилват нуждата от внедряване на технологии в земеделието