BIS: Налице е пълна необвързаност между пазарите и икономиката