Държавниците отправиха своите поздравления по случай 15 септември