Огнен кошмар! Бразилия обяви извънредно положение заради пожари в най-големите тресавища в света