Дюните в община Шабла ...липсват в кадастъра - Управление и бизнес