Училището в Скравена посрещна учебната година с нова площадка по безопасност на движението