Министерството на правосъдието обяви конкурс за държавни съдебни изпълнители