Подкрепата за образованието и младите хора е израз на социалната отговорност на Lidl