Преживяемостта от рак е 20% по-ниска в Източна Европа