ЕС търси разширяване на икономическото сътрудничество с Китай