Защо учебната година започва точно на 15 септември?