Агенцията по заетостта отчита спад на безработицата през август спрямо юли