Община Пловдив търси партньори за подготовката на проект за социално-икономическа интеграция на уязвими групи чрез мерки за подобряване достъпа до образование