Близо 40% от руснаците вярват, че Русия е велика сила