Берлин и Париж призовават за смекчаване на капиталовите правила