Положителните икономически данни от Китай засилиха оптимизма на борсите в Азия