Един човек на Венелин Шурéлов ще бъде издигнат на площадка Мавлозей