"Безплатното" саниране ще има варианти за бедни и богати