Средният осигурителен доход за юли е 1058 лева - Управление и бизнес