Нулева инфлация за август отчете статистиката - Управление и бизнес