Председателят на Общинския съвет Иво Пазарджиев посети две русенски училища за първия учебен ден