Китай, Германия и ЕС ще се справят заедно със световните предизвикателства