Стотици хиляди ученици започват една особена учебна година