Иванов: Борисов е прочетен вестник, скоро ще бъде сменен