Инфантилността, като модерност или как се става палячо, докато се опитваш да бъдеш сериозен