СУ „Васил Левски“ тържествено посрещна 104 първокласници