Решено: 150 лева помощ за седмица карантина на дете