Община Плевен организира допитване до гражданите относно развитието на града