Индустрията и продажбите на дребно ускоряват икономическото възраждане на Китай