Кунчев уплашен от липсата на критерии на българите да отсяват неверни новини