Учениците от всяко трето училище влизат в сграда след ремонт