Около 400 деца започват дистанцинно учебната година