Шест страни от ЕС правят съвместими приложенията си за проследяване при Covid-19