Пандемията създава условия за изравняване на заплащането между държавите и регионите