Притесненията за търсенето отново натискат надолу петролните цени